Μαντεμένιοι λέβητες πετρελαίου – αερίου

Oct 11, 2017

Κύριες διαστάσεις λεβητών KELDEN
Τεχνικά χαρακτηριστικά λεβητών KELDEN
Τοποθέτηση Καυστήρα: Διάμετρος Οπής Φ105mm Μήκος Οπής 95mm

    Οι μαντεμένιοι λέβητες KELDEN κατασκευάζονται με ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές και τεχνολογία από υπερσύγχρονη ευρωπαϊκή βιομηχανία πιστοποιημένη σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Οι σειρές λεβήτων KELDEN έχουν πιστοποιηθεί από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και φέρουν τη σήμανση CE. Ο έλεγχος της ενεργειακής τους απόδοσης ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 304:1992/Α1/98 και EN 304/92, EN 303-2/98. Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης, είναι σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 304:1992/Α1/98 και ΕΝ 304/92, ΕΝ 303-2/98 και ΕΝ 267/99. Ο έλεγχος ασφαλείας ακολουθεί τα πρότυπα: ΕΝ 303-2/98 και ΕΝ 267/99.

Σημείωση
Η ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών, χωρίς προειδοποίηση, στα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων της.