Προσφορές με ειδικές τιμές για όλα τα μοντέλα ηλιακών

MALTEZOS Inox FL, MALTEZOS glass & SUNPOWER
Περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας

11:41

Ενημερωθείτε για τις τιμές και τις προσφορές μας, μέσα από τον πλήρως ανανεωμένο μας τιμοκατάλογο, πατήστε εδώ. Η διαρκής τεχνολογική έρευνα που διενεργεί η βιομηχανία MALTEZOS για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, σε συνδυασμό με την υψηλή τους ποιότητα, την έχουν καταξιώσει στην ηγετική θέση που κατέχει στην ελληνική αγορά. Η ανώτερη ποιότητα των προϊόντων MALTEZOS βασίζεται:
  • Στην υπερσύγχρονη τεχνολογία παραγωγής τους, η οποία γίνεται με μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας (CNC).
  • Στον υποδειγματικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Στη χρησιμοποίηση άριστης ποιότητας υλικών.
Επιπλέον η παραγωγική διαδικασία, αλλά και τα προϊόντα της, υποστηρίζονται από πληθώρα ευρωπαϊκών και ελληνικών πιστοποιητικών. Ειδικότερα η εταιρεία:
  • είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 για την παραγωγή, σχεδιασμό, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη ηλιακών θερμικών συστημάτων.
  • Οι συλλέκτες της MALTEZOS έχουν δοκιμαστεί με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12975 από το εργαστήριο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας SOLAR KEYMARK από τους οργανισμούς τυποποίησης ICIM και ΕΛΟΤ.
  • Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες της MALTEZOS έχουν δοκιμαστεί με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12976 και έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές σήμα ποιότητας SOLAR KEYMARK από τον οργανισμό τυποποίησης ICIM, ενώ έχουν αξιολογηθεί με την ανώτερη ενεργειακή κατάταξη Α (4 ήλιοι) από τον ΕΛΟΤ.