Προσφορές με ειδικές τιμές για όλα τα μοντέλα ηλιακών

MALTEZOS Inox FL, MALTEZOS glass & SUNPOWER
Περισσότερα

Εξυπηρέτηση πελατών

13:25

Η εξυπηρέτηση πελατών μας αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της λειτουργίας της ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας μας στοχεύει στην επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πελάτη σε όλες τις φάσεις της συνεργασίας μας.

Η γενική υποστήριξη των πελατών μας περιλαμβάνει:

  • Τη δωρεάν ενημέρωση και διάγνωση των πραγματικών αναγκών του υποψήφιου πελάτη κατά το στάδιο της αρχικής του διερεύνησης για τη λύση που του ταιριάζει. Η διερεύνηση περιλαμβάνει δωρεάν επίσκεψη από έμπειρο στέλεχος της εταιρείας μας στο κτήριο του ενδιαφερόμενου προκειμένου να εκτιμηθούν υπεύθυνα οι τεχνικοί περιορισμοί και οι απαιτήσεις της εγκατάστασης καθώς και ο προσδιορισμός της απαιτούμενης δαπάνης σύμφωνα με την λύση που επιλέγεται. Επιβάρυνση υπάρχει μόνο στην περίπτωση διενέργειας μελέτης για την εφαρμογή κεντρικού συστήματος ή ηλιακής θέρμανσης.

  • Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του προϊόντος αμέσως μετά την εγκατάστασή του.

  • Την ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης του πελάτη σχετικά με την σωστή χρήση του ηλιακού του, καθοδηγώντας τον στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της επένδυσής του καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.